חברת Pepper Creek LLC, שנוסדה זה-עתה, מונה יותר מ-550 עובדים.